జర్నల్ ఆఫ్ ఎర్గోనామిక్స్ రీసెర్చ్

ఎర్గోనామిక్స్ అవగాహన

మెటీరియల్స్, మెషినరీ మరియు వర్క్ మెథడాలజీని ఉద్యోగులతో ఉత్తమంగా సరిపోల్చడానికి ఇది ఒక మార్గం. ఎర్గోనామిక్స్ యొక్క విధి ఆచరణాత్మకంగా ఉండాలి. పని డిజైన్‌లు మరియు ప్రక్రియను మెరుగుపరచడం ద్వారా ఉపాధి పొందడం ఒక ప్రయోజనం. ఎర్గోనామిక్స్‌ను అమలు చేయడం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలకు మైనింగ్ సంస్థ యొక్క పరిజ్ఞానాన్ని కూడగట్టుకోవడం వల్ల సంస్థ మరియు కార్మికులు ఇద్దరూ ఐక్యతతో పని చేయడం ద్వారా ఆరోగ్యానికి లాభాలు చేకూర్చవచ్చు.