జియోఇన్ఫర్మేటిక్స్ & జియోస్టాటిస్టిక్స్: ఒక అవలోకనం

జియో-డేటా టెక్నిక్స్

జియో-డేటా టెక్నిక్స్ అనేది భౌగోళిక రంగం, ఇది అధునాతన డేటాతో భవిష్యత్తు పోలిక కోసం అనేక స్వభావాల వద్ద పొందిన భౌగోళిక డేటా యొక్క సేకరణ, నిల్వ మరియు నవీకరణ కోసం వివిధ పద్ధతులను ఉపయోగిస్తుంది.

ప్రాథమిక జియో-డేటా టెక్నిక్స్‌లో జియోస్పేషియల్ ఆబ్జెక్ట్‌లు ఉన్నాయి: పాయింట్లు, విభాగాలు, బహుభుజాలు, బహుభుజాలు- అంచనాలు, భౌగోళిక వస్తువుల మధ్య సంబంధాలు: ఖండనలు, కలిగి, దూరం, జియోస్పేషియల్ డేటాతో పోస్ట్‌జిఐఎస్ డిబిని సెటప్ చేయడం.

జర్నల్ ముఖ్యాంశాలు