జర్నల్ ఆఫ్ వైరాలజీ & యాంటీవైరల్ రీసెర్చ్

వైరల్ చికిత్స

చాలా వైరస్‌లకు టీకాలు వేయని అత్యంత తెలివైన జీవిగా వైరల్‌గా పరిగణించబడుతుంది, పునరావాసం మరియు నివారణ మాత్రమే ఉత్తమమైన పద్ధతులు ఎందుకంటే వైరల్ ఇన్‌ఫెక్షన్‌లో చాలా వరకు యాంటీబాడీలు వైరస్‌లపై ప్రభావం చూపని టీకాలేవీ లేవు. వైరల్ రెప్లికేషన్‌కు ప్రధానమైన RNA పాలిమరేస్ లేదా DNA పాలిమరేస్ ఎంజైమ్‌లను అరెస్ట్ చేయడం ద్వారా రెప్లికేషన్ మోడ్‌ను నిరోధించడం ద్వారా ఇన్ఫెక్షన్ సమయంలో మందులతో చికిత్స చేస్తారు.