సైకాలజీలో పరిశోధన మరియు సమీక్షలు

క్లినికల్ సైకాలజీ

క్లినికల్ సైకాలజీ అనేది వ్యక్తులు మరియు కుటుంబాలకు నిరంతర మరియు సమగ్రమైన మానసిక మరియు ప్రవర్తనా ఆరోగ్య సంరక్షణను అందించే మానసిక ప్రత్యేకత; ఏజెన్సీలు మరియు సంఘాలకు సంప్రదింపులు; శిక్షణ, విద్య మరియు పర్యవేక్షణ; మరియు పరిశోధన ఆధారిత అభ్యాసం. ఇది విస్తృతిలో ఒక ప్రత్యేకత - ఇది తీవ్రమైన సైకోపాథాలజీని విస్తృతంగా కలిగి ఉంటుంది - మరియు మనస్తత్వ శాస్త్రం లోపల మరియు వెలుపల విస్తృత శ్రేణి విభాగాల నుండి జ్ఞానం మరియు నైపుణ్యం యొక్క సమగ్రత మరియు ఏకీకరణ ద్వారా గుర్తించబడింది. క్లినికల్ సైకాలజీ యొక్క పరిధి అన్ని వయస్సులను, బహుళ వైవిధ్యాలు మరియు విభిన్న వ్యవస్థలను కలిగి ఉంటుంది.