జర్నల్ ఆఫ్ ప్లాంట్ ఫిజియాలజీ & పాథాలజీ

ప్లాంట్ అండ్ సాయిల్ సైన్సెస్

ప్లాంట్ పాథాలజీ యొక్క లక్ష్యాలు వీటిపై అధ్యయనం: మొక్కలలో వ్యాధులను కలిగించే జీవులు; మొక్కలలో రుగ్మతలకు కారణమయ్యే నాన్-లివింగ్ ఎంటిటీలు మరియు పర్యావరణ పరిస్థితులు; వ్యాధికి కారణమయ్యే ఏజెంట్లు వ్యాధులను ఉత్పత్తి చేసే విధానాలు; మొత్తం పర్యావరణానికి సంబంధించి వ్యాధికి కారణమయ్యే ఏజెంట్లు మరియు హోస్ట్ ప్లాంట్ మధ్య పరస్పర చర్యలు; మరియు వ్యాధులను నివారించడం లేదా నిర్వహించడం మరియు వ్యాధుల వల్ల కలిగే నష్టాలు/నష్టాలను తగ్గించడం.