జర్నల్ ఆఫ్ అప్లైడ్ బయోఇన్ఫర్మేటిక్స్ & కంప్యూటేషనల్ బయాలజీ